Voor deze bladen heb ik het ­volledige ­pakket gemaakt: van cover tot achterkant. Van ­concept, beeldredactie en opmaak tot beeld­bewer­king en ­aanleveren bij de ­drukker.